top of page

Forum Posts

Bút ký doanh nhân
Jan 19, 2022
In General Discussions
Bút ký tên cao cấp là vật dụng không thể thiếu với các doanh nhân. Chúng ta thường thấy bút ký dành cho doanh nhân luôn được đặt vào vị trí quan trọng trên bàn làm việc. Bút ký doanh nhân chính là thể hiện sự đẳng cấp, là diện mạo và là yếu tố đem tới sự tự tin cho bất cứ doanh nhân nào. Đặc biệt khi nó xuất hiện vào một thời điểm quan trọng như ký hợp đồng, ký đề bạt lãnh đạo... Vì vậy bút ký doanh nhân luôn được xem là biểu tượng cho những người thành đạt. Xem thêm tại website: https://blusaigon.vn/blogs/news-1/but-ky-doanh-nhan
Bút ký doanh nhân content media
0
0
1

Bút ký doanh nhân

More actions
bottom of page